รับสมัครอบรมภาษาขแมร์และภาษาเมียนมาสำหรับบุคคลทั่วไป

คลิก!!! แผ่นพับอบรม
คลิก!!! ใบสมัครภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป
คลิก!!! ภาษาเมียนมาสำหรับบุคคลทั่วไป