เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าอบรมอาชีพ หลักสูตรการบิดลูกโป่งแฟนซี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการและสวัสดิการ เบอร์โทรภายใน 1302 , 1305


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd