ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ เบอร์โทรภายใน 1170


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd