บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

              บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. จะมีการจัดกิจกรรม “เทคนิควิธีการเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ  เพื่อการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในการเขียนบทคัดย่อ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-513-6968 หรือเบอร์ต่อภายใน ต่อ 1901 และ 1903 ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 (ด่วนจำนวนจำกัด)