แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ IP Phone ชั่วคราว ในวันที่พุธ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

                   เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องทำการปิดระบบโทรศัพท์ IP Phone ชั่วคราว ในวันที่พุธ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก