ประกาศ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการกิจกรรมค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวังราชบุรี

โครงการจิตอาสา

สละเงินคนละนิดช่วยสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำ สิ่งของ

เครื่องใช้เสื้อผ้า สื่ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับ

น้องๆ เป็นขวัญกำลังใจ

ณ โรงเรียนตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560

สามารถบริจาคได้ที่ 088 -8903543 หรือ สโมสรคณะศึกษาศาสตร์

โดย....นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิก !!! รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม