ประกาศ กิจกรรมกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2560

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์

ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมกีฬาพลศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2560

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

คลิก !!! รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม