ประกาศ เรื่องงานเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดระบบเซิฟเวอร์หลักของมหาวิทยาลัยทุกระบบงาน เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Data Center) จำนวน 1 งาน ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือบริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด นั้น ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอปิดระบบเซิฟเวอร์หลักของมหาวิทยาลัยทุกระบบงาน เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น. ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และจะเปิดระบบเซิฟเวอร์หลักของมหาวิทยาลัยทุกระบบงานในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป