ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คลิ้กลิ๊งค์เพื่อดูรายละเอียดของประกาศ

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย