ประกาศ เรื่องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม "การทำธุรกิจร้านกาแฟสดและเครื่องดื่มผสมอื่นๆ" ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ประกาศ เรื่องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม "การทำธุรกิจร้านกาแฟสดและเครื่องดื่มผสมอื่นๆ" ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำกัดจำนวน  40 ที่นั่งเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อคุณดารินทร์พัชร์ โทร.09 8281 3622 หรือ E-mail : cru_ubi@hotmail.com