ประกาศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำพุ่มกัณฑ์เทศน์มาไว้ด้วยแล้ว โดยจะเก็บรวบรวมพุ่มกัณฑ์เทศน์ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อดำเนินการต่อไป