ประกาศ เรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม "ตราจันทรา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตน้ำดื่มภายใต้ฉลากโลโก้น้ำดื่ม "ตราจันทรา" จำหน่ายที่ร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เริ่มจำหน่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป