ประกาศ เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

ระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนการใช้งาน กำหนดชื่อผู้ใช้ กำหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังการลงทะเบียน

***การสมัครระบบเครือข่ายไร้สายใหม่นั้นจำเป็นต้องสมัครด้วยอีเมลล์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มีหรือลืมรหัสผ่านอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยโปรดติดต่อได้ที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 และขอความกรุณานำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบด้วย

 สำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกในช่วงนี้ก็ยังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายระบบเดิมผ่าน SSID ชื่อ WLAN_CRU ต่อไปได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 
 สามารถเข้าสมัครใช้งานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้