ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอทำการปิดระบบเครือข่ายหลัก ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

ด้วยงานอาคารสถานที่มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 งานเทคโนโลยีสารสนเทสจึงจำเป็นต้องปิดระบบเครือข่ายหลัก ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย จึงขอปิดระบบในวันและเวลาดังกล่าว