ประกาศ รายงานผลการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ดอนเมืองทหารอากาศ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สตรีนนทบุรี
รางวัลชมเชย โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนไทยนิยมอุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สามเสนนอก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เศรษฐบุตรอุกถัมภ์
รางวัลชมเชย โรงเรียนงามมานะ