เปลี่ยนแปลงตารางยานพาหนะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สำหรับคณาจารย์และบุคลากร (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)

รายละเอียด : ตารางยานพาหนะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2559

 

  


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2559