ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถานประกอบการพบนักศึกษาและศิษย์เก่า (Job and Join) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 บริเวณใต้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) ชั้น 1 ภายในงานพบกับบูธสมัครงาน ร้านขายสินค้าและวงดนตรี