ประกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง "InterLink Campus Tour 2016 Open Cabling Systems for The Future" ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559