ประกาศ ขอเชิญชมโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2559
รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2559
เวลา 17.00-18.30 น.