ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558

 

- ภาคในเวลาสอบ

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559
เวลา 13.30 น. ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


- ภาคนอกเวลาสอบ
เวลา 17.30 น. ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

*หมายเหตุ : ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัวนักศึกษา และแต่งกายให้เรียบร้อยในวันเข้าสอบ

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!