ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำ" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

           โดยเปิดรับสมัครอาหารทุกประเภทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับร้านอาหารเดิมที่มีจำหน่ายอยู่แล้วภายในศูนย์อาหาร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำ" ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสัมฤทธิ์ เหมือนประโคน เบอร์โทรศัพท์ 0 2942-6900-99 ต่อ 7006 หรือ มือถือ 08 4829 8982