ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี