ประกาศ กำหนดการดำเนินงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดอรัญญิก จังหวัดชัยนาท