ประกาศให้นักศึกษารับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2558

ประกาศสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
 
 
ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
เพื่อยืนยันตัวในการรับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย
 และวิชาภาษาอังกฤษ
 
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558
 
 
ชั้น 10 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตึกสำนักงานอธิการบดี
 
ตามวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรเพิ่มคะแนนได้จากลิ้งด้านล่างนี้