ประกาศ เนื่องด้วยทางศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(ThaiCERT)จะทำการตรวจเช็คระบบทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.30-8.00 น. เป็นต้นไป ผลกระทบอาจจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช้าลงหรือใช้งานไม่ได้

           เนื่องด้วยทางศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(ThaiCERT)จะทำการตรวจเช็คระบบทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.30-8.00 น. เป็นต้นไป ผลกระทบอาจจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช้าลงหรือใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออภัยในความไม่สะดวก