ประกาศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

           โดยมีพิธีทอดกฐิน ณ ศาลาการเปรียญ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ วัดอรัญญิก จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพุ่มบริวารกฐินสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อจักนำไปดำเนินการต่อ