ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558