ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2 คน

มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ (ยกเว้นปี 1) 
ติดต่อที่อาคาร 29 ชั้น 2 ห้องสำนักงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ