ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษาใหม่ใหม่

         ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2551 ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 พร้อมกันเวลา 06.00 น. บริเวณประตูจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

1.ชุดลำลอง 3-4 ชุด + ชุดนอนพร้อมเสื้อกันหนาว
   -ห้ามเสื้อกล้ามและสายเดี่ยว
   -ชุดสุภาพกางเกงขาสั้นประมาณเข่า

2.ของใช้ส่วนตัว
   -รองเท้าแตะ
   -รองเท้าผ้าใบ
   -สบู่,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม

3.ยา(สำหรับผู้มีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งสโมสรนักศึกษาทราบ)

 

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์