บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 สนใจติดต่อรายละเอียดที่ 02-513-6968 หรือ 02-942-6999 ต่อ 1901-3