ประกาศกรมสรรพกรได้จัดโครงการ RD Camp ชิงรางวัลทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศและรางวัลเงินสด

           ด้วยกรมสรรพกรได้จัดให้มีโครงการ RD Camp เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องภาษีและได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน  ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ RD Camp จะต้องส่งผลงาน เพื่อให้กรมสรรพกรคัดเลือกเข้าโครงการ RD Camp ซึ่งทำให้มีสิทธินำเสนอผลงานกลุ่มชิงรางวัลทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศและรางวัลเงินสด 

http://www.rd.go.th