วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

รูปกิจกรรมทั้งหมด