วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

รูปกิจกรรมทั้งหมด