วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปกิจกรรมทั้งหมด