เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีเทศน์มหาชาติ 80 ปี จันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด