เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ต กับบริษัททรูคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด