เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศึกษา

รูปกิจกรรมทั้งหมด