เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด