เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม

รูปกิจกรรมทั้งหมด