มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

รูปกิจกรรมทั้งหมด