พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ณ ชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2563

รูปกิจกรรมทั้งหมด