มหาวิทยาลัยจัด การแข่งขันกีฬาเทา - เหลือง ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563

รูปกิจกรรมทั้งหมด