คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด