พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม และ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

รูปกิจกรรมทั้งหมด