ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต การรับสมัครนักเรียน การอนุมัติหนังสือเรียน และการพัฒนาเพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด