มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 26 เมษายน 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด