คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน "มโฮบขแมร์ ครั้งที่ 5 : มโฮบ มงคลการ์ (งานแต่งงานแบบเขมร)" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 3 เมษายน 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด