วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดเทศกาล ลอยกระทง "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาล ลอยกระทง" ณ สนามกีฬาในร่ม

รูปกิจกรรมทั้งหมด