พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำรุ่น แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรมทั้งหมด