พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

รูปกิจกรรมทั้งหมด